Welkom bij QMS International

QMS International is een wereldwijd opererende certificerende instelling op het gebied van managementsystemen. Sinds de oprichting in 1997 verzorgt QMS International voor een breed scala aan klanten het proces van certificering naar verschillende normen en standaarden. Middels een pragmatische en normconforme aanpak komt QMS International tegemoet aan de wensen van haar klanten.

Het managementsysteem en de technische competenties van QMS International worden jaarlijks beoordeeld door de accreditatie* instelling DAkkS in Duitsland. Deze beoordelingen dragen bij aan het vertrouwen in de kwaliteit die wij leveren op het gebied van certificeringen naar ISO/ IEC 17021-1:2015. *Voor bepaalde normen en EA-codes.

TESTIMONIALS

Onze 3 populairste normen:

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

Belangrijke voordelen van een ISO 9001 certificering zijn; het vergroten van klanttevredenheid, risicobeheersing, verbetering van uw processen en uw marktpositie.

ISO 14001 Milieumanagement

Het voldoen aan wet- en regelgeving is één van de basiseisen in de ISO 14001. In deze norm zijn alle aspecten van een ‘compliance managementsysteem’ opgenomen.

ISO/ IEC 27001 Informatie beveiliging management

Met deze norm neemt u voorzorgmaatregelen, heeft u een passend beleid met betrekking tot informatiebeveiliging en gaat u op een bewuste manier om met informatie binnen uw organisatie.

Wat is de meerwaarde van een accreditatie?

Een accreditatieinstelling is erop gericht om op een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke manier toezicht te houden op de certificerende instellingen of ook wel conformiteitsbeoordelingsinstantie genoemd. Middels toetsingen worden de certificerende instellingen beoordeelt tegen o.a. nationale (NEN, DIN & BS), Europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen. Doel hiervan is het geven van vertrouwen aan de klant en dat dit vertrouwen ook gerechtvaardigd is. De accreditatieinstelling toetst minimaal een keer per jaar de certificerende instelling. Hierbij worden o.a. de processen, de werking hiervan en de kwalificaties van auditoren beoordeeld. De accreditatieinstelling voert deze beoordelingen, in combinatie met een audit, ook bij klanten uit.

Een accreditatie kan na een uitgebreide procesgang afgegeven worden voor verschillende normen. Hierin staat de certificerende instelling geheel vrij om naast de Conformiteitsbeoordeling, ISO/ IEC 17021-1:2015, bv. ISO 9001ISO 14001 en/of ISO/IEC 27001 te laten accrediteren voor verschillende branches. Let wel een accreditatie is geen verplichting en ook niet geaccrediteerde certificerende instellingen mogen certificaten uitgeven.

Hoe kunnen ISO-normen uw bedrijf helpen? 

Of u nu een klein bedrijf bent of een groot bedrijf, sterk aan het groeien bent of meer naar stabiliteit zoekt, ISO-normen kunnen u helpen uw bedrijfsvoering te verbeteren, onderscheidend te zijn ten opzichte van uw concurrenten of voordeel te behalen bij een tender of Europese aanbesteding.

Een bewuste keuze maken om kwaliteitsnormen een rol te laten spelen binnen uw organisatie betekent voor uw organisatie de juiste norm(en) kiezen. Welke norm is van belang voor uw organisatie? Binnen uw branche? En wat vragen uw klanten? Daarna start uw met de implementatie van de desbetreffende norm(en).

De implementatie kan leiden tot meer vertrouwen binnen de organisatie, meer structuur, op een efficiënte manier werken en onderscheidend kunnen zijn ten opzichte van uw concurrentie. Na het implementeren kunt u de norm(en) laten certificeren en laat u ook naar klanten, relaties en concurrenten zien dat u aan de norm(en) voldoet en dit jaarlijks laat toetsen door een externe partij, een certificerende instelling.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.