Training Interne Auditvaardigheden ISO 9001

Heeft uw organisatie een ISO 9001 managementsysteem en bent u degene die dit moet gaan auditen? Of wilt u graag het maximale uit een interne audit halen? In samenwerking met onze partner KAM-Consultants bieden wij de tweedaagse-cursus Interne Auditvaardigheden ISO 9001 aan. Deze cursus richt zich op:

  • De ISO 9001 normkennis;
  • Verdieping van interne auditing gericht op een ISO 9001 managementsysteem.

Om ervoor te zorgen dat u een expert wordt op het gebied van een ISO 9001 managementsysteem, vergroten wij uw kennis over deze norm. Tijdens de eerste dag gaan we daarom eerst in op de ISO 9001 norm. Tijdens de tweede dag leert u alles over interne audits, waaronder hoe ze goed gepland, uitgevoerd en afhandelt kunnen worden. Dit alles conform de ISO 19011 Interne Auditing norm. Vervolgens kunt u de kennis van het auditen specifiek toepassen op een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Zo leert u hoe u straks zelf aan de slag kunt om uw kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend en efficiënt te auditen.

Na afloop van de cursus:

  • Bent u bekend met de term Interne Audits en wat het doel ervan is;
  • Weet u het verschil tussen interne, externe en leveranciers audits;
  • Weet u hoe u interne audits efficiënt en doeltreffend kunt uitvoeren;
  • Kunt u een interne auditplanning opstellen;
  • Weet u hoe u interne audits juist moet afhandelen en rapporteren.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is gericht op mensen die het maximale voordeel willen halen uit de interne audits van hun ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

Na afloop van de cursus, ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden voor deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Meldt u dan aan via dit contactformulier. Wij zullen dan spoedig contact met u opnemen.

Geïnteresseerd in de training? U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier.