Volg een training waarderend auditen via de CAN Academy

Voor audits is te vaak erg weinig draagvlak in de organisatie. Als auditee ervaar je dat je het eigenlijk nooit goed kunt doen. Lijk je alles helemaal op orde te hebben? Dan wordt er net zo lang gezocht tot dat er een ‘fout’ is gevonden. Het is een kruisverhoor, dat door de ‘slachtoffers’ als onplezierig en tijd verspillend wordt ervaren. Tevens wordt het door organisaties, die diverse certificeringen hebben, gepresenteerd als een ‘moetje’, zonder dat het toegevoegde waarde heeft.

Voor de auditor is dat vervelend, om zo zijn taak uit te voeren. Je ziet zelf wél de waarde van een goede audit. Maar hoe maak je audits voor de iedereen zinvol en leuk en creëer je meerwaarde en eigenaarschap in je organisatie?

Met de training Waarderend Auditen biedt CertificeringsAdvies Nederland een nieuw perspectief op dit traditionele auditen. Na de training ben je in staat om op een vernieuwende wijze een audit uit te voeren die als zinvol ervaren wordt. Als goed voor de organisatie. Geen kruisverhoor meer. Niet meer de ander wijzen op fouten, maar zorgen voor draagvlak en committment met een positieve insteek op kwaliteit. Het auditen moet nog steeds, voor een certificaat, maar voeg dan ook waarde toe. Welkom bij CertificeringsAdvies Nederland, de Partner in Certificeren.

Waarderend auditen volgens Appreciative Inquiry

In plaats van de traditionele audits, die weinig draagvlak hebben, wordt geaudit vanuit de waarderende benadering van Appreciative Inquiry.

Wat is Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry staat voor Waardeer en Onderzoek. Op een positieve manier onderzoeken dus. Het is een wetenschappelijke methode, gebaseerd op datgene wat ‘werkt’ en goed is in een organisatie. Niet alleen de aandacht naar datgene wat verkeerd gaat, naar de problemen of naar de verspillingen. Maar de focus op positief geformuleerde doelen, die gebaseerd zijn op de kracht, op de talenten en de succesverhalen van de organisatie. Dat is wat jouw medewerkers energie geeft.

Waarderend auditen

De vertaling van Appreciative Inquiry naar auditen richt zich vooral op het auditgesprek. Dat vraagt om een andere houding van de auditor. Hij of zij zal een connectie moeten kunnen maken met de auditee. Goed kunnen luisteren en positief geformuleerde vragen kunnen stellen. Dit vraagt om een respectvolle en open houding.

De auditee zal deze manier van auditen ervaren als prettig en effectief. Er wordt naar hem of haar geluisterd en er is waardering voor zijn of haar werk. Het resultaat is een gelijkwaardig en open auditgesprek dat leidt tot een rijkere opbrengst, en een hoge betrokkenheid om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Zo creëer je draagvlak en eigenaarschap van het auditproces in de hele organisatie.

Doelgroep

De Training Waarderend Auditen is een ‘add-on’voor iedereen die audits in de praktijk uitvoert.

Na de training

Na de training:

  • Ken je de beginselen van Appreciative Inquiry;
  • Heb je inzicht in hoe Appreciative Inquiry toegepast wordt op kwaliteit en auditen;
  • Begrijp je de veranderende rol van de auditor;
  • Kun je krachtige generatieve vragen stellen;
  • En voer je hierna de audits uit SAMEN met de auditee.

Certificering

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Aanmelden voor deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Meld u dan aan via dit contactformulier. Wilt u vrijblijvend een offerte voor een incompany training, dan kunt u dit in het contactformulier vermelden. Wij zullen dan spoedig contact met u opnemen.

Geïnteresseerd in de training? U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier.