De ISO 22000 standaard is de internationale norm voor voedselveiligheid. De standaard wordt toegepast door voedselproducenten en bedrijven die voedingsmiddelen transporteren, opslaan of verhandelen.

In deze internationale norm worden de beginselen van het “Hazard Analyse and Critical Control Points” (HACCP) systeem geïntegreerd, met stappen voor toepassing zoals deze zijn opgesteld door de Codex Alimentarius Commissie. De gevaren analyse is de sleutel tot een doeltreffend management systeem voor de voedselveiligheid. De gevarenanalyse levert de organisatie informatie die nodig is om een doeltreffende combinatie van beheersmaatregelen vast te stellen.  De ISO 22000 norm vereist dat alle gevaren die redelijkerwijs in de voedselketen te verwachten zijn, met inbegrip van de van de gevaren die verband houden met het soort proces en de faciliteiten, worden geïdentificeerd en beoordeeld. Vanuit de beoordeling wordt bepaald hoe groot risico dit gevaar vormt en wordt bepaald welke beheersmaatregelen specifiek gemaakt dienen te worden om dit risico te beheersen, doormiddel van verificatie wordt vastgesteld of voldoende beheersing wordt behaald.

De nieuwe standaard ISO 22000:2018 vervangt de ISO 22000:2005 waarbij, gelijk aan de updates van andere ISO standaarden de Higher Level Stuctuur (HLS) wordt geïmplementeerd. Tevens wordt naast het identificeren van risico’s, aandacht gevestigd op het identificeren van opportunity’s waarmee het aansluit op de uitgangspunten van de nieuwe ISO 9001:2015 standaard.