Nu ik inmiddels een aantal auditopdrachten en adviesopdrachten gerelateerd aan de nieuwe ISO 14001 standaard voor milieu management systemen verder ben, is het de moeite waard om even terug te kijken. Wat voor impact heeft de nieuwe norm gehad? Ondervinden bedrijven problemen om te voldoen aan de nieuwe opzet? In dit artikel wil ik een aantal specifieke ervaringen en inzichten delen.

HLS-structuur draagt bij aan integratie van management systemen

Op de eerste plaats constateer ik dat de ingezette “high level structure” voor management systeem normen bijdraagt aan de integrale opzet van management systemen. De nieuwe éénduidige structuur van de normen maakt het eenvoudiger voor bedrijven om de verschillende normen te integreren in één management systeem. Ook de gebruikte termen en principes zijn meer herkenbaar en toepasbaar voor de verschillende normen. Met de nieuwe normen voor kwaliteitsmanagement systemen (ISO 9001:2015) en milieu management systemen (ISO 14001:2015) en straks ook de norm voor veiligheidsbeheersystemen (ISO 45001 in ontwikkeling) is wat mij betreft bedrijfskundig gezien een grote stap voorwaarts gemaakt. Enige verdieping in het onderwerp is natuurlijk wel nodig om op een juiste manier een geïntegreerd management systeem op te zetten.

Context van het bedrijf (4) en Planning (6) cruciaal

Deze twee elementen van de ISO 14001 zijn wat mij betreft het meest cruciaal. Als deze paragrafen niet goed zijn ingevuld dan mist het milieu management systeem zijn relevantie. Hier besteed ik dan ook tijdens de audit en bij implementatie opdrachten de meeste tijd aan.

De normelementen m.b.t. context was/is voor veel bedrijven een zoektocht hoe dat ingevuld dient te worden. Ook voor de auditor is het een uitdaging, mede gezien het feit dat in principe geen documenten of registraties zijn vereist. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat bedrijven moeten weten hoe hun omgeving waarin ze opereren er uit ziet. Concreet betekent dit inzicht in de verschillende belanghebbenden en de gerelateerde milieu-issues waar het bedrijf invloed op kan hebben en deze benoemen. Het gaat om milieukansen en bedreigingen. Goed inzicht in deze context geeft het bedrijf strategische kansen ten aanzien van milieu. Hieruit zal meteen ook het leiderschap blijken van het top-management: men is op de hoogte en er wordt geanticipeerd op milieu-issues.

De geïnventariseerde issues uit de context dienen vertaald te worden naar acties. De koppeling van de context analyse met planning zal duidelijk aanwezig moeten zijn. Planning betekent als eerste het identificeren van de relevante milieuaspecten welke gekoppeld zijn aan de issues uit de context, de wet- en regelgeving en milieueffecten van het bedrijf. Na het benoemen volgt het prioriteren en definiëren van acties en maatregelen. Een goede systematiek en zorgvuldige invulling van de planning is een must.

Tot slot

De nieuwe norm biedt kansen voor organisaties om zich te onderscheiden en haar management systeem ten aanzien van milieu te optimaliseren. Door vanuit de context van een bedrijf te starten wordt milieu nadrukkelijker gekoppeld aan de strategie van het bedrijf. Uiteindelijk leidt dit tot relevante milieu management systemen.

Heeft u interesse in het behalen van een ISO 14001 certificering?

Wilt u uw organisatie laten certificering naar de ISO 14001:2015 norm of een andere norm ? Dan bent u bij QMS International aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.