Binnen de vertaalbranche is de ISO 17100:2015 norm steeds populairder aan het worden. Terecht, want de norm geeft specifieke richtlijnen voor kwaliteitsmanagement gericht op vertaalbureaus. In de praktijk zie je dat de vertaalbureaus die werken voor grotere organisaties zoals financiële instellingen, in de medische branche of voor overheden inmiddels al gecertificeerd zijn tegen de ISO 17100:2015 of de stap richting certificatie zetten. Deze type bedrijven eisen minimaal een ISO 17100 certificaat.

Mijn visie is dat vertaalbureaus die de processen inrichten in lijn met verwachtingen uit de ISO 17100:2015 hier veel toegevoegde waarde uit halen. Doordat er stil wordt gestaan bij de inrichting van de processen wordt er vaak procesverbetering behaald. Door het toevoegen van kleine details, bijvoorbeeld op het gebied van het selecteren en beoordelen van freelancers, ontstaat er een beter grip op het complete vertaalproces. De verbeteringen die worden doorgevoerd komen niet alleen ten goede van de kwaliteit van de geleverde vertalingen, maar ook de efficiëntie in de processen neemt een stuk toe.

Mijn ervaring is dat het voor de meeste vertaalbureaus geen grote stap meer is om het ISO 17100:2015 certificaat te behalen. Er worden slechts details toegevoegd in de processen die er op dit moment nog niet zijn. Vaak krijg ik als auditor de opmerking te horen dat certificatie nog een tijdje was uitgesteld, omdat men dacht dat de processen en werkwijze compleet zou moeten wijzigen. Achteraf heeft men dan vooral spijt dat ze de stap niet eerder hebben gezet, gezien het geen hele grote veranderingen met zich mee heeft gebracht en er eigenlijk alleen maar toegevoegde waarde afkomstig is door de invoering van ISO 17100:2015. Daarnaast geven veel vertaalbureaus aan dat ze het certificatietraject zelf ook als een toevoeging zien. Een jaarlijkse evaluatie, niet alleen gericht op het voldoen aan de norm, maar waar er ook nadrukkelijk gekeken wordt naar mogelijkheden ter verbetering. De ogen die dan van buitenaf meekijken naar de processen binnen de organisatie geeft toch een stuk toegevoegde waarde in het identificeren van verbeteringen.

Vertaalbureaus die veel te maken krijgen met aanbestedingen kiezen er vaak voor om ISO 17100:2015 en ISO 9001:2015 te combineren. De eisen van de aanbestedingen worden steeds strenger en klanten verwachten een aantoonbaar niveau van kwaliteit. Dit wordt vaak in verband gebracht met het behalen van een of meer certificaten. Voor vertaalbureaus is het goed mogelijk om ISO 17100:2015 te integreren met ISO 9001:2015. Beide zijn immers gericht op kwaliteitsmanagement en er zit dan ook veel overlap tussen de beide normen.

Concluderend is mijn ervaring dat er geen enkel vertaalbureau spijt heeft van het behalen van het ISO 17100:2015 certificaat. Het opzetten en implementeren van de eisen van de norm helpen de bedrijven om de processen te verbeteren en het certificaat geeft veel vertrouwen naar (potentiële) klanten toe.

Heeft u interesse in het behalen van een ISO 17100 certificering?

Wilt u uw organisatie laten certificering naar de ISO 17100:2015 norm of een andere norm ? Dan bent u bij QMS International aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.