ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem; lever ik dan geen kwalitatief goede producten of diensten?

Dit is vaak het eerste wat bedrijven zich afvragen als ze geconfronteerd worden met een afnemer die om een ISO 9001 certificaat vraagt of wanneer er bij aanbestedingen om een dergelijk certificaat gevraagd wordt.

Daar kan ik kort over zijn; natuurlijk levert een bedrijf kwalitatief goede producten of diensten. Als dat niet zo was dan had een bedrijf geen afnemers voor de producten of diensten. Afnemers willen echter graag de zekerheid dat het hele proces van aanvraag tot levering op een aantoonbaar beheerste wijze verloopt en daarmee meer zekerheid dat de kwaliteit van de producten of diensten voldoet aan wat overeengekomen is.

Die zekerheid geeft een bedrijf afnemers door te beschikken over een tegen de norm ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

Waar komt die ISO norm vandaan en wie heeft dat nu allemaal zo bepaald?

Welnu; de oorsprong van de ISO 9001-reeks ligt in de 2e wereldoorlog toen in Amerika veel onderzoek werd gedaan naar methodieken om kwaliteit te beheersen en te verbeteren. Dit resulteerde in de zgn. Allied Quality Assurance Publications (AQAP). Deze AQAP normen worden gezien als de eerste kwaliteitssysteemnormen voor de industrie en werden met name in de defensie-industrie toegepast.

In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstonden in Nederland de eerste kwaliteitsborgingsnormen, de NEN 2642, NEN 2647 en NEN 2648, die in 1987 opgevolgd werden door de ISO 9001-1987 en via de 1994, de 2000 en de 2008 zijn we ondertussen bij de ISO 9001:2015 beland.

De ISO normen worden door de International Organization for Standardization, een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 164 landen, in Nederland het NEN, ontwikkeld en uitgeven.

Wat is er nu verandert met deze in oktober 2015 van kracht geworden ISO 9001:2015?

Als auditor draai ik al een tijdje mee in het kwaliteitswereldje en heb ik dan ook deze hele ISO 9001 reeks, met hun kleine en af en toe ook grote aanpassingen, de revue zien passeren.

Voor QMS International GmbH voer ik al een aantal jaar audits uit onder andere tegen de ISO 9001 en vanaf begin dit jaar ook tegen de ISO 9001:2015. De veranderingen die in de ISO 9001:2015 doorgevoerd zijn zie ik als een relatief grote aanpassing, maar wel één die naar mijn mening voor de gebruiker positieve kanten heeft.

Zo is het door toepassing van de High Level Structure (HLS) eenvoudiger een managementsysteem op te stellen waarin, naast het kwaliteitsmanagementsysteem, ook bijvoorbeeld het milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001-2015 geïntegreerd is.

In de praktijk zie ik dan ook relatief veel bedrijven die na de invoering van of de overgang naar de ISO 9001:2015 de stap naar de ISO 14001-2015 maken.

Daarnaast eist de ISO 9001:2015 bijvoorbeeld geen Kwaliteitshandboek met daarin opgenomen de zes voorgeschreven procedures meer, waardoor in de praktijk het “papieren kwaliteitsmanagementsysteem” geminimaliseerd kan worden.

Verder staan er een paar nieuwe normvereisten in de ISO 9001:2015 zoals “Inzicht in de organisatie en haar context”, “Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden” en “Acties om risico’s en kansen op te pakken”. Zo op het eerste gezicht zaken waar de leiding van een bedrijf wat vreemd tegen aan staat te kijken, maar als je wat verder in de norm leest zaken waar die leiding in de praktijk altijd al mee bezig is. In feite komt het er op neer dat het “buikgevoel” van de leiding van het bedrijf op een systematische wijze inzichtelijk gemaakt moet worden en er vervolgens op een aantoonbaar beheerste wijze naar gehandeld moet worden.

Kortom; ik heb in de praktijk ervaren dat bedrijven, als ze zich even wat verdiept hebben in de norm of zich daarover hebben laten informeren, de ISO 9001:2015 niet langer zien als weer een nieuwe belasting maar als een norm met een duidelijk toegevoegde waarde.

Heeft u interesse in het behalen van een ISO 9001 certificering?

Wilt u uw organisatie laten certificering naar de ISO 9001:2015 norm of een andere norm ? Dan bent u bij QMS International aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.