QMS International is een wereldwijd opererende certificerende instelling op het gebied van managementsystemen. Sinds de oprichting in 1997 verzorgt QMS International voor een breed scala aan klanten het proces van certificering naar verschillende normen en standaarden. Middels een pragmatische en normconforme aanpak komt QMS International tegemoet aan de wensen van haar klanten.

Onze klanten komen uit verschillende branches: de openbare dienst, ziekenhuizen, apotheken, bouw, industrie, productie en de dienstverlening. QMS International is met name werkzaam in Europa, Azië en het Midden-Oosten.

Bij QMS International geloven wij in een persoonlijke aanpak en staan wij garant voor een optimale begeleiding van uw certificeringstraject. Wij stellen dan ook hoge eisen aan onze auditoren als het gaat om opleiding, werkervaring en branchegevoelige kennis. Als gevolg van deze hoge eisen werken wij alleen met een selecte groep kundige auditoren welke werkzaam zijn in de volgende marktsectoren: IT – Informatiebeveiliging, Gezondheidszorg, Beveiliging, Distributie & Transport, Industrie, Engineering, Vertaalbranche en Dienstverlenging & Advies.

Missie

Het aanbieden van een breed scala van diensten op het gebied van Quality Management Systems in overeenstemming met accreditatieregels, internationale normen en richtlijnen. Onze principes zijn gelijk aan die van de International Standard Organization in Genève (ISO): “Zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het”.

Visie

Onze klanten bewust maken van de praktische toepassingen en toegevoegde waarde van de (geïntegreerde) ISO-norm(en) voor de organisatie gedurende de certificeringsperiode. Deze visie beschrijft de ambitie van QMS International om haar klanten te voorzien van de juiste informatie omtrent de certificering en auditoren met goede kennis van de branche en norm(en). Dit geeft onze klanten de toegevoegde waarde voor hun organisatie. Wij werken eraan, binnen deze gebieden, iedere dag beter te worden.

Accreditatie

QMS International is een geaccrediteerde* certificerende instelling op het gebied van managementsystemen. Het managementsysteem en de technische competenties van QMS International worden jaarlijks beoordeeld door accreditatie instellingen, de DAkkS in Duitsland. Deze beoordelingen dragen bij aan het vertrouwen in de kwaliteit die wij leveren op het gebied van certificeringen en gekwalificeerde en deskundige auditoren die wij inzetten, alles naar de ISO/ IEC 17021:2015.

* Alleen bepaalde scopes (IAF/EA)