Auditoren aan het woord

 • Praktijkervaring relevantie NEN7510

  Dhr. M. Pasman zegt dat, omdat de NEN 7510 de ISO 27001 “overlapt”, is het zelfs mogelijk in één keer voor beide normen tegelijk gecertificeerd te worden. En als de organisatie …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring ISO 22000

  Dhr. A. van der Torre – De ISO 22000 standaard is de internationale norm voor voedselveiligheid. De standaard wordt toegepast door voedselproducenten en bedrijven die voedingsmiddelen transporteren, opslaan of verhandelen. …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring geïntegreerde managementsystemen binnen de HLS

  De heer C.W.M. Mientjes – Als lead auditor en adviseur heb ik de nodige ervaring met het auditen en de implementatie van onder andere kwaliteits- en milieumanagementsystemen. Op basis van …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring ISO/ IEC 27001 & AVG

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf dat moment kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder optreden uit hoofde van deze Europese verordening indien …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring NEN 7510

  Dhr. M. Pasman – In december 2017 is de vernieuwde versie van de NEN 7510 gepubliceerd. Herkomst ISO/ IEC 27001 is een veelgebruikte standaard voor het certificeren van informatiebeveiliging. De norm …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring ISO 17100:2015

  Dhr. J. Vaessen – Binnen de vertaalbranche is de ISO 17100:2015 norm steeds populairder aan het worden. Terecht, want de norm geeft specifieke richtlijnen voor kwaliteitsmanagement gericht op vertaalbureaus. In …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring ISO 14001:2015

  Dhr. R. Wollrabe – Nu ik inmiddels een aantal auditopdrachten en adviesopdrachten gerelateerd aan de nieuwe ISO 14001 standaard voor milieu management systemen verder ben, is het de moeite waard …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring ISO 9001:2015

  Mevr. E. Knaebel – Op 1 januari 2015 heeft er een verandering plaatsgevonden in de wet en regelgeving binnen de zorg. Door de komst van het “Zorg in Natura” systeem …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring OHSAS 18001

  Dhr. J. Vaessen – OHSAS 18001 is een internationaal geaccepteerde norm voor veiligheidsmanagementsystemen. Steeds meer organisaties beginnen proactief te werken op het gebied van Arbo en veiligheid. Een goed handvat daarvoor …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring ISO 21469:2006

  Dhr. A. van der Torre – De ISO 21469:2006 is een internationale standaard die zich richt op hygiëne eisen van olie- en smeermiddelen, voor de levensmiddelen en farmaceutische industrie, die …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring ISO 22301

  Dhr. P. van der Enden – ISO 22301 Business Continuity Management beschrijft de eisen voor een Business Continuity Management systeem (BCMS). Het onderwerp van deze norm is Business Continuïteit en …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring ISO 9001:2015

  Dhr. K. Kouwenberg – ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem; lever ik dan geen kwalitatief goede producten of diensten? Dit is vaak het eerste wat bedrijven zich …

  LEES MEER
 • Praktijkervaring ISO/ IEC 27001:2013

  Dhr. E. Spaans – ISO/ IEC 27001 is een internationaal erkende norm welke eisen stelt voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). De ISO/ …

  LEES MEER

 • "If Quality is the door for success, QMS International will be the key"