ISO 14001 is een internationaal erkende norm op het gebied van milieumanagement. Een milieumanagementsysteem conform deze norm is gericht op de beheersing en verbetering van de milieuprestaties waarbij het niet alleen gaat om de milieueffecten van bedrijfsactiviteiten, maar ook om de processen en levenscyclus van producten en/of diensten.

Wanneer uw milieumanagementsysteem is gecertificeerd op basis van deze norm, kunt u aantonen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving en dat uw organisatie streeft naar continue verbetering van haar milieuprestaties. Een bijkomend voordeel van het beperken van uw negatieve milieueffecten is dat uw grondstofkosten (zoals gas, water en elektra) mogelijk gereduceerd kunnen worden.

Het voldoen aan wet- en regelgeving is één van de basiseisen in de ISO 14001. Middels onderstaande punten kan de naleving van de norm aantoonbaar worden gemaakt:

 • Identificeren en actueel houden van de relevante wet- en regelgeving;
 • Vertalen van de eisen uit wet- en regelgeving naar de eigen organisatie;
 • Evaluatie van de naleving van de wet- en regelgeving;
 • Directiebeoordeling.

Middels de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) kunt u controleren of een vergunning of melding nodig is, inzicht krijgen in milieuregels/ maatregelen en een melding activiteitenbesluit indienen.

De ISO 14001 norm is gebaseerd op de “High Level Structure” (HLS) en sluit qua structuur aan bij de ISO 9001, ISO/IEC 27001 en ISO 45001 normen. Daarom is een combinatie van deze normen goed mogelijk en kunnen deze in een geïntegreerd managementsysteem (IMS) samengevoegd worden.

VOOR WIE IS ISO 14001 BEDOELD?

ISO 14001 is geschikt voor alle bedrijven (groot of klein, industrie of dienstverlening, profit of non-profit) die willen aantonen dat zij voldoen aan de milieuwet- en regelgeving en daarmee verschillende milieurisico’s beheersen. Daarnaast laat u zien dat uw bedrijf streeft naar betere milieuprestaties en duurzaam aan de toekomst bouwt.

DE VOLGENDE 10 HOOFDSTUKKEN VALLEN ONDER DE HIGH LEVEL STRUCTURE:

 1. Toepassingsgebied;
 2. Normatieve verwijzingen;
 3. Termen en definities;
 4. Context van de organisatie;
 5. Leiderschap;
 6. Planning;
 7. Ondersteuning;
 8. Uitvoering;
 9. Evaluatie van de prestatie;
 10. Verbetering.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN DE ISO 14001?

 • Ontwikkeling milieubeleid op meer strategisch niveau;
 • Betere verbinding tussen milieu en bedrijfsprioriteiten;
 • Meer transparantie en verantwoording in het milieumanagement;
 • Nadruk op positieve bijdrage van de norm voor milieumanagementsystemen;
 • Toelichting van de vereisten voor een verbetering van de milieuprestaties;
 • Nadruk op het LCA-concept (Life Cycle Assessment) en de inachtneming van de waardeketen bij de identificatie en beoordeling van milieueffecten van producten.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN QMS INTERNATIONAL?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en norm-conforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en de norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Ruime wereldwijde ervaring met managementsystemen.