De ISO 17100 is een internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van bedrijven die vertaaldiensten leveren. In deze norm wordt aangegeven aan welke specifieke eisen aanbieders van vertaaldiensten moeten voldoen met betrekking tot de inzet van mensen en middelen, kwaliteitszorg, managementsysteem, contractueel kader, projectmanagement en dienstverlening. Het behalen van dit certificaat toont daarmee aan dat het vertaalproces op een beheerste manier wordt uitgevoerd en dat de kwaliteit van de dienst wordt gewaarborgd.

Om de kwaliteit te waarborgen zijn de volgende processtappen verplicht voor het behalen van de ISO 17001:2015 certificering:

 • Vertaling;
 • Check;
 • Revisie;
 • Review;
 • Proeflezen;
 • Laatste verificatie en uitgave.

Daarnaast worden er eisen gesteld aan de mensen en  middelen, hierbij gaat het om de competenties van de medewerkers en/of freelancers.

Voor wie is ISO 17100 bedoeld?

ISO 17100 is geschikt voor alle bedrijven (groot en klein) die vertaaldiensten leveren.

Overstappen van de NEN-EN 15038 naar de ISO 1710

Indien u uw bestaande NEN-EN 15038 certificering wilt omzetten naar de vernieuwde ISO 17100:2015 kan dit! U kunt met een paar simpele aanpassingen van het huidige systeem aan de ISO 17100 voldoen. De volgende veranderingen kunnen worden geconcludeerd:

 • De norm is explicieter geworden waarbij de vereisten aan TSPs (Translation Service Provider) in verband moeten staan met de output (gericht op kwaliteit) en wat een klant mag verwachten;
 • Vanuit de scope zou je ook meer guidance verwachten als het gaat om implementatie van de vereisten door TSPs;
 • Meer nadruk op competenties;
 • Logischere indeling van de norm: verhoging van de leesbaarheid;
 • Op een aantal nieuwe punten na valt NEN-EN 15038 nog steeds als inspiratiedocument te herkennen in ISO 17100:2015.

Klik hier voor meer informatie.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en normconforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.