ISO 21469 is een internationale norm die zich richt op hygiëne eisen van olie- en smeermiddelen met incidenteel productcontact. Hiermee wordt de specificering van voorschriften voor de samenstelling, vervaardiging, het gebruik en de omgang met smeermiddelen die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen bedoeld.

Onderwerpen die binnen de ISO 21469 centraal staan zijn onder andere:

  • Hygiëne eisen;
  • Correctheid van product- en verpakkingsomschrijving;
  • Risicoanalyse van productieprocessen.

Middels het behalen van dit certificaat toont uw organisatie aan dat uw smeermiddelbestanddelen als voedselveilig zijn beoordeeld, dat uw product- en verpakkingsomschrijvingen volledig en correct zijn en dat uw voedselveilige productie wordt gewaarborgd.

Vaak wordt de ISO 21469 gecombineerd met ISO 9001 en/of ISO 22000. Dankzij de structuur van de normen, kunnen beide managementsystemen volledig worden geïntegreerd.

Voor wie is ISO 21469 bedoeld?

ISO 21469 is geschikt voor elke organisatie (groot en klein) die smeermiddelen gebruikt welke in contact komen met voedingsmiddelen, diervoeders, geneesmiddelen of cosmetische producten.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN QMS INTERNATIONAL?

  • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
  • Pragmatische en norm-conforme aanpak;
  • Onafhankelijke en integere opstelling;
  • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
  • Geen bureaucratische benadering van onze klanten;
  • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
  • Ruime wereldwijde ervaring met managementsystemen.