ISO 21469 is een internationale standaard die zich richt op hygiëne eisen van olie- en smeermiddelen met incidenteel productcontact. Hiermee wordt de specificering van voorschriften voor de samenstelling, vervaardiging, het gebruik en de omgang met smeermiddelen die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen bedoeld. Onderwerpen die binnen de ISO 21469 centraal staan zijn onder andere: hygiëne eisen, correctheid van product- en verpakkingsomschrijving en risicoanalyse van productieprocessen. Middels het behalen van dit certificaat toont uw organisatie aan dat uw smeermiddelbestanddelen als voedselveilig zijn beoordeeld, dat uw product- en verpakkingsomschrijvingen volledig en correct zijn en dat uw voedselveilige productie wordt gewaarborgd.

Voor wie is ISO 21469 bedoeld?

ISO 21469 is geschikt voor elke organisatie (groot en klein) die smeermiddelen gebruikt welke in contact komen met voedingsmiddelen, diervoeders, geneesmiddelen of cosmetische producten.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

  • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
  • Pragmatische en normconforme aanpak;
  • Onafhankelijke en integere opstelling;
  • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
  • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
  • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
  • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.