ISO 22301 is een internationale erkende norm en voor een Business Continuity Management systeem (BCMS). Dit systeem maakt deel uit van het algemeen risicobeheer binnen uw organisatie en heeft overlap met informatiebeveiligingsbeheer en IT-management. Een management systeem conform de ISO 22301 waarborgt dat u in staat bent om uw organisatie continu te verbeteren op het gebied van BCM. Dit houdt in dat uw organisatie in staat is om de kans op incidenten in te schatten en veerkrachtig om kan gaan met verstoringen, zodat eventuele schade beperkt kan worden.

De ISO 22301 norm is gebaseerd op de “High Level Structure” (HLS) en sluit qua structuur goed aan bij de  ISO 9001 en/of ISO/IEC 27001 normen. Daarom is een combinatie van deze normen goed mogelijk en kunnen deze in een geïntegreerd managementsysteem (MIS) samengevoegd worden. QMS International heeft auditors die al deze standaarden kunnen toetsen, wat betekent dat er slechts één auditor nodig is

Voor wie is de ISO 22301 bedoeld?

ISO 22301 is geschikt voor elke organisatie (groot en klein) die aan wil tonen dat bedrijfscontinuïteit tot een belangrijke doelstelling wordt gerekend.

DE VOLGENDE 10 HOOFDSTUKKEN VALLEN ONDER DE HIGH LEVEL STRUCTURE:

 1. Toepassingsgebied;
 2. Normatieve verwijzingen;
 3. Termen en definities;
 4. Context van de organisatie;
 5. Leiderschap;
 6. Planning;
 7. Ondersteuning;
 8. Uitvoering;
 9. Evaluatie van de prestatie;
 10. Verbetering.

De operationele planning en controle van BCM omvat de volgende activiteiten:

Het uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA);

 • Het rangschikken van uw producten, diensten en bedrijfsactiviteiten op volgorde van belang voor uw bedrijfsvoering;

Het uitvoeren van een risicoanalyse en risico-evaluatie;

 • Het in kaart brengen van de risico’s op onderbreking van uw bedrijfsvoering en het nemen van (preventieve) maatregelen;

Het bepalen van Bedrijfscontinuïteit strategieën;

 • Het selecteren van een aanpak om verstoringen te kunnen voorkomen of verhelpen.

Het opstellen van concrete crisismanagement- en bedrijfscontinuïteitsplannen bestaan tenminste uit:

 • Incident management;
 • Alarmering en communicatie;
 • Business Continuity Plannen (BCP);
 • Herstelplannen;
 • Het testen en oefenen van deze plannen;
 • Gedocumenteerde rapportages met de uitkomsten, aanbevelingen en acties.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN QMS INTERNATIONAL?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en norm-conforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering van onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Ruime wereldwijde ervaring met managementsystemen.