ISO 22301 Business Continuity Management beschrijft de eisen voor een Business Continuity Management systeem (BCMS). Dit systeem maakt deel uit van het algemeen risicobeheer binnen uw organisatie en heeft overlap met informatiebeveiligingsbeheer en IT-management. Een management systeem conform de ISO 22301 waarborgt dat u in staat bent om uw organisatie continu te verbeteren op het gebied van BCM. Dit wil zeggen dat uw organisatie in staat is om de kans op incidenten in te schatten en, waar mogelijk, te voorkomen en dat uw organisatie veerkrachtig om kan gaan met verstoringen waardoor eventuele schade beperkt kan worden.

De operationele planning en controle van BCM omvat de volgende activiteiten

Het uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA);

 • Het rangschikken van uw producten, diensten en bedrijfsactiviteiten op volgorde van belang voor uw bedrijfsvoering.

Het uitvoeren van een risicoanalyse en risico-evaluatie;

 • Het in kaart brengen van de risico’s op onderbreking van uw bedrijfsvoering en het nemen van (preventieve) maatregelen.

Het bepalen van Bedrijfscontinuïteit strategieën;

 • Het selecteren van een aanpak om verstoringen te kunnen voorkomen of verhelpen.

Het opstellen van concrete crisismanagement- en bedrijfscontinuïteitsplannen. Deze bestaan tenminste uit:

 • Incident management;
 • Alarmering en communicatie;
 • Business Continuity Plannen (BCP);
 • Herstelplannen;
 • Het testen en oefenen van deze plannen;
 • Gedocumenteerde rapportages met de uitkomsten, aanbevelingen en acties.

Voor wie is ISO 22301 bedoeld?

ISO 22301 kan toegepast worden bij elk type organisatie (groot en klein) die aan wil tonen dat bedrijfscontinuïteit tot een belangrijke doelstelling wordt gerekend.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en normconforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.