ISO/IEC 27001 is een internationaal erkende norm welke eisen stelt voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). Middels het behalen van dit certificaat kunt u als organisatie aantonen dat u informatie effectief beschermt tegen bewerkingen en ongeautoriseerde toegang. Dit wil zeggen dat u, naast de nodige voorzorgmaatregelen, een passend beleid heeft opgesteld met betrekking tot informatiebeveiliging en dat u bewust omgaat met informatie binnen uw organisatie.

Voor meer informatie omtrent privacy management verwijzen wij naar onze pagina.

Vaak wordt de ISO/IEC 27001 gecombineerd met ISO 9001 en/of NEN 7510. Dankzij de opbouw van de normen kunnen beiden managementsystemen volledig worden geïntegreerd.

Voor wie is ISO/IEC 27001 bedoeld?

ISO/IEC 27001 is met name geschikt voor sectoren waar beveiliging van (bedrijfs-/ persoons) gegevens en gevoelige data informatie noodzakelijk is, maar in principe is deze norm geschikt voor alle bedrijven (groot en klein). Het ISO/IEC 27001:2013 certificaat toont aan dat u volledige controle heeft over uw informatiebeveiligingsmanagementsysteem en biedt daarmee zekerheid aan betrokken partijen.

Waarom een ISO/IEC 27001 certificering?

  • Vertrouwen creëren bij potentiële klanten, bestaande klanten en andere belanghebbenden omtrent informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Tevens laat u zien aan relevante wet- en regelgeving te voldoen;
  • Het bewijs dat de organisatie de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking;
  • Het verminderen van informatiebeveiligingsrisico’s en daarmee incidenten.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

  • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
  • Pragmatische en norm-conforme aanpak;
  • Onafhankelijke en integere opstelling;
  • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
  • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
  • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
  • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.

De volgende EA-codes vallen onder de DAkkS accreditatie:
ISO/ IEC 17021-1:2015 – ISO/ IEC 27001 & ISO/ IEC 27006