ISO 50001 is een internationale norm welke zich richt op het terugdringen van het energieverbruik van organisaties. Bedrijven en organisaties kunnen met behulp van ISO 50001 hun energiemanagement inrichten. Het begint bij een beleidsverklaring en werkt stap voor stap toe naar het continu verbeteren van de energie-efficiency.

Gezien de hoge energieprijzen zal dat niet alleen leiden tot een significante kostenbesparing, maar levert het daarnaast ook een positieve bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en voorzieningszekerheid. Bovendien kunnen organisaties zich onderscheiden van internationale concurrenten, door zich te laten certificeren volgens ISO 50001.

Middels het aantonen van een ISO 50001 certificaat laat een organisatie dan ook niet alleen zien dat zij haar energiehuishouding waarborgt maar ook dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat bij dat bedrijf.

Op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is een groot aantal organisaties verplicht om periodiek een zogenaamde energieaudit uit te voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag.

Voor wie is ISO 50001 bedoeld?

ISO 50001 is geschikt voor alle bedrijven (groot en klein) die zich willen richten op het terugdringen van het energieverbruik van de organisatie. De norm geeft een kader en geen gedetailleerde eisen voor wat betreft de invulling van het managementsysteem.

Voor welke bedrijven kan een ISO 50001 certificering interessant zijn?

 • Bedrijven die vallen onder een MJA3-convenant.
 • Bedrijven die moeten deelnemen aan CO2 emissiehandel.
 • Bedrijven die verplicht zijn om op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een energieaudit uit voeren.
 • Bedrijven die het CO2-prestatieladder-certificaat willen behalen of op projectbasis te maken hebben met de CO2-prestatieladder.

De internationale concept norm ISO/ DIS 50001 is in november 2017 goedgekeurd en de nieuwe versie van de ISO 50001 zal naar verwachting in 2018 worden gepubliceerd.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en normconforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.