ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en biedt handvatten voor het continue verbeteren van uw processen, diensten en/of producten. Middels een ISO 9001 certificaat kunt u aantonen dat de kwaliteit van uw diensten en producten wordt gewaarborgd en dat deze voldoet aan de eisen en wensen van de klant. Belangrijke voordelen van het implementeren van een ISO 9001 zijn dan ook grotere klanttevredenheid, verkleining van risico’s, reductie van fouten, verbetering van uw processen en een betere positie binnen de markt ten opzichte van uw concurrentie.

Voor wie is ISO 9001 bedoeld?

ISO 9001 is geschikt voor elk type organisatie (groot en klein) die aan wil tonen dat de organisatie voldoet aan de wensen en eisen van klanten en dat de kwaliteit van de producten en/of diensten gewaarborgd is.

Wat is de impact van de vernieuwde ISO 9001:2015?

Velen van u zullen zich afvragen wat de vernieuwde ISO 9001:2015 zal gaan inhouden. “Zijn er veel wijzigingen doorgevoerd?” en “Wat houden de nieuwe onderdelen van de vernieuwde norm in?” Kortom: Wat is de impact voor uw organisatie en wat betekent dit voor uw huidige certificering? Per 1 oktober 2015 is de norm definitief geworden en informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Wat zijn de grootste wijzigingen?

Ten eerste is dit de High Level Structure (HLS), de gedachte achter de HLS is dat de voorgaande managementsysteemnormen een grote hoeveelheid overeenkomstige basiseisen hadden. Deze eisen zijn nu samengevoegd en zijn allemaal exact hetzelfde waardoor het integreren van verschillende normen een stuk gemakkelijker wordt. De HLS kan gezien worden als het hart en de motor van een goed geïntegreerd systeem. De High Level Structure zal op zichzelf geen invloed hebben op uw bestaande ISO 9001 systeem.

De volgende 10 hoofdstukken vallen onder de High Level Structure:

 1. Onderwerp en Toepassingsgebied
 2. Normatieve verwijzingen
 3. Termen en definities
 4. Context van de organisatie
 5. Leiderschap
 6. Planning
 7. Ondersteuning
 8. Uitvoering
 9. Evaluatie van de prestaties
 10. Verbetering

Wat is er nog meer veranderd voor de ISO 9001?

Er zijn drie elementen die op het eerste gezicht grote invloed op uw systeem zouden kunnen hebben:

 • Context van de organisatie – De organisatie moet externe en interne onderwerpen (lees kansen en risico’s) vaststellen die relevant zijn voor haar doelstelling en strategische richting en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resulta(a)t(en) van haar kwaliteitsmanagementsysteem te realiseren.
 • Risicodenken – In dit normelement wordt vereist dat de organisatie in haar systeem het identificeren van kansen en risico’s, die relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem, de strategie en het realiseren van de doelstellingen, te integreren. Deze kansen en risico’s kunnen zich extern (de buitenwereld) en intern (in de organisatie) voordoen. Voorts wordt monitoring en evaluatie van deze informatie m.b.t. deze kansen en risico’s vereist.
 • Minder documentatie-eisen – Geen verplicht vastgestelde procedures meer in ISO 9001:2015, wel een aantoonbare uitvoering (dus mét gedocumenteerde informatie) van de hierbij behorende processen.

Daarnaast zijn er een aantal eisen stevig aangescherpt:

 • Leiderschap en commitment
 • Interne audits en luisteren naar medewerkers
 • Directiebeoordeling

Wat betekent dit voor uw bestaande ISO 9001:2008 Certificering?

De overgangsperiode is gestart op 1 september 2015 en eindigt in september 2018. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. De IAF (International Accreditation Forum) en ISO-commissie heeft de volgende overgangsregel opgesteld: Per september 2018 komen alle ISO 9001:2008 certificaten te vervallen.

Indien u zo spoedig mogelijk over wilt gaan op de 2015 versie kan dit op twee manieren. Dit kan tijdens de jaarlijkse controle audit of tijdens de re-certificering worden uitgevoerd. Hierbij moet u rekening houden met extra tijd en kosten. Vanaf maart 2017 is iedereen verplicht tegen de 2015 versie te certificeren.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en normconforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.

De volgende EA-codes vallen onder de DAkkS accreditatie:
ISO/ IEC 17021-1:2015 – ISO 9001 – EA-code: 17/2, 18, 28, 29/1, 33, 34/1, 34/1, 35 en 39.