ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en biedt handvatten voor het continu verbeteren van uw processen, diensten en/of producten. Middels een ISO 9001 certificaat kunt u aantonen dat de kwaliteit van uw diensten en producten wordt gewaarborgd en dat deze voldoet aan de eisen en wensen van de klant. Belangrijke voordelen van het implementeren van een ISO 9001 zijn dan ook grotere klanttevredenheid, verkleining van risico’s, reductie van fouten, verbetering van uw processen en een betere positie binnen de markt.

Voor wie is ISO 9001 bedoeld?

ISO 9001 is geschikt voor elk type organisatie (groot en klein) die aan wil tonen dat de organisatie voldoet aan de wensen en eisen van klanten en dat de kwaliteit van de producten en/of diensten gewaarborgd is.

De volgende 10 hoofdstukken vallen onder de High Level Structure:

 1. Onderwerp en Toepassingsgebied
 2. Normatieve verwijzingen
 3. Termen en definities
 4. Context van de organisatie
 5. Leiderschap
 6. Planning
 7. Ondersteuning
 8. Uitvoering
 9. Evaluatie van de prestaties
 10. Verbetering

Wat zijn de belangrijkste elementen in de ISO 9001?

Er zijn drie elementen die grote invloed op uw systeem kunnen hebben:

 • Context van de organisatie – De organisatie moet externe en interne onderwerpen (lees kansen en risico’s) vaststellen die relevant zijn voor haar doelstelling en strategische richting en die haar vermogen beïnvloeden om het beoogde resultaat van haar kwaliteitsmanagementsysteem te realiseren.
 • Risicodenken – In dit normelement wordt vereist dat de organisatie in haar systeem het identificeren van kansen en risico’s, die relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem, de strategie en het realiseren van de doelstellingen, integreert. Deze kansen en risico’s kunnen zich buiten en binnen de organisatie voordoen. Voorts wordt monitoring en evaluatie van deze informatie met betrekking tot deze kansen en risico’s vereist.
 • Minder documentatie-eisen – Geen verplicht vastgestelde procedures meer in ISO 9001:2015, wel een aantoonbare uitvoering (dus mét gedocumenteerde informatie) van de hierbij behorende processen.

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen van belang:

 • Leiderschap en commitment
 • Interne audits en luisteren naar medewerkers
 • Directiebeoordeling

Wat zijn de voordelen van QMS International?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en norm-conforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.

De volgende EA-codes vallen onder de DAkkS accreditatie:
ISO/ IEC 17021-1:2015 – ISO 9001 – EA-code: 17/2, 18, 28, 29/1, 33, 34/1, 34/1, 35 en 39.