De NEN 7510 norm is een Nederlandse norm en heeft veel overeenkomsten met de ISO 27001 norm. De richtlijnen van de NEN-norm zijn meer toegespitst op informatiebeveiliging in de zorg. Zo krijgt het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de patiëntinformatie extra aandacht in de norm. De NEN 7510 biedt handvatten voor het inrichten van adequate ICT-systemen, en geeft richting aan de organisatie.

Vaak wordt de NEN 7510 gecombineerd met ISO/IEC 27001 en/of ISO 9001. Dankzij de opbouw van de normen kunnen beiden managementsystemen volledig worden geïntegreerd.

Voor wie is de NEN 7510 bedoeld?

Het certificaat NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ is speciaal ontwikkeld voor instellingen in de gezondheidszorg en voor organisaties die patiëntgegevens verwerken of beheren. Het Ministerie van VWS eist van instellingen in de gezondheidszorg dat de informatiebeveiliging op orde is. De NEN 7510 norm wordt als kader gehanteerd bij de toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Met behulp van NEN 7510-certificering kan de zorginstelling onafhankelijk aantonen dat de informatiebeveiliging in de zorg goed is. Zowel op technisch, als organisatorisch en procedureel niveau.

Is een NEN 7510 norm ook interessant voor een niet zorginstelling?

De primaire doelgroep voor de NEN 7510 certificering zijn zorginstellingen. Voor toeleveranciers zoals IT-bedrijven is het ook mogelijk gecertificeerd te worden conform NEN 7510. Uitgangspunt is dat het gaat om het verwerken van patiëntengegevens zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Een compliance certificaat of een TPM-verklaring?

QMS International certificeert zorgbedrijven of toeleveranciers in de zorg naar de NEN 7510. Dit doen wij niet onder accreditatie van de RvA. Klanten ontvangen een compliance certificaat of indien gewenst een Third Party Memorandum (TPM) verklaring, afgegeven door een RE-auditor.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

  • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
  • Pragmatische en norm-conforme aanpak;
  • Onafhankelijke en integere opstelling;
  • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
  • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
  • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
  • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.