OHSAS 18001 is een internationaal geaccepteerde norm voor veiligheidsmanagementsystemen. OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Systems en omvat de eisen voor het beheersen van gezondheid, veiligheid en milieu op de werkplek. OHSAS 18001 wordt gezien als een van de belangrijkste middelen om risico’s te beheersen en te reduceren. Daarnaast wordt het implementeren van deze norm vaak gebruikt om te laten zien dat het continue verbeteren van de arbeidsomstandigheden tot een belangrijke doelstelling wordt gerekend.

Voor wie is OHSAS 18001 bedoeld?

OHSAS 18001 kan toegepast worden bij elk type organisatie (groot of klein, profit of non profit) die aan wil tonen dat het continue verbeteren van arbeidsomstandigheden (gezondheid, veiligheid en milieu) tot een belangrijke doelstelling wordt gerekend. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal arbogevaren en risico’s zal het managementsysteem eenvoudig zijn. De OHSAS 18001 geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf.

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

OHSAS 18001 wordt internationaal bij grote organisaties breed toegepast. In een groot aantal landen is OHSAS 18001 overgenomen als nationale norm. De OHSAS 18001-norm sluit wat betreft opzet naadloos aan bij de ISO 14001-norm. Op het niveau van ISO wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagementsystemen, namelijk ISO 45001. Hiermee komt de OHSAS 18001:2007 te vervallen en sluit de ISO 45001 aan op de High Level Structure van o.a. de vernieuwde ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en de vernieuwde ISO 45001?

Verschillen op basis van de HLS:

 • Context analyse;
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen;
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie;
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen;
 • Directe betrokkenheid leiding;
 • Risico’s én kansen;
 • Communicatie op basisbehoeften (in- en extern);
 • Beheersing uitbestede processen;
 • Gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures.

De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor arbomanagement

 • Begrip ‘worker’;
 • Leiderschap (accountability, strategic planning);
 • Cultuur m.b.t. arbomanagement;
 • Persons working under the control of the organzation;
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’;
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en normconforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.