QMSI IS OP DIT MOMENT NIET GEACCREDITEERD VOOR DE OHSAS 18001 NORM EN OOK NIET VOOR DE ISO 45001:2018.

De introductie van deze norm zal in uw bedrijf de beveiligingsactiviteiten systematiseren en de betreffende processen optimaliseren. Daarmee wordt tegelijkertijd de rechtszekerheid van uw bedrijf systematisch verbeterd.

Uw personeel wordt zich hierdoor beter bewust van de beroepsmatige veiligheidsrisico’s en zal de wettelijke vereisten betreffende de arbeidsveiligheid beter naleven. De veiligheid op de werkplek wordt hierdoor aantoonbaar verbeterd en er wordt een zichtbare continue verbetering ten aanzien van de veiligheid & gezondheid in gang gezet. Daardoor worden de processen systematisch onderzocht, worden passende maatregelen gedefinieerd, geïmplementeerd, gemonitord en daarna beoordeeld.

Een ISO 45001 gecertificeerd bedrijf creëert meer vertrouwen bij klanten, leveranciers, werknemers, overheden en investeerders. Veel van de vereisten van ISO 45001 norm zijn vergelijkbaar met de wettelijke vereisten. Bedrijven worden dus door de ISO 45001 norm ondersteunt in het streven naar het vergroten van hun rechtszekerheid.

VOOR WIE IS ISO 45001 BEDOELD?

De ISO 45001 norm kan toegepast worden bij elk type organisatie (groot of klein, profit of non-profit) die wil aantonen dat zij het continu verbeteren van arbeidsomstandigheden (gezond & veilig werken) belangrijk vindt. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal Arbo gevaren en risico’s zal het managementsysteem eenvoudiger te implementeren zijn. De ISO 45001 norm geeft de kaders aan, de organisatie bepaalt vervolgens zelf de invulling ervan.

VAN OHSAS 18001 NAAR ISO 45001

De ISO 45001 norm is de nieuwe internationale Arbo-managementnorm voor gezond & veilig werken. Op 12 maart 2018 is deze gepubliceerd en zal vanaf maart 2021 de OHSAS 18001 norm vervangen.

DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN OHSAS 18001 EN ISO 45001:

 • Het begrip ‘Worker’;
 • Het belang van leiderschap (verantwoordelijkheid, strategische planning);
 • Cultuuromslag m.b.t. Arbo management;
 • Verplichting tot het opstellen van een control hiërarchie;
 • De nadruk ligt op competenties i.p.v. trainingsbehoeften.

De ISO 45001 is gebaseerd op de High Level Structure en sluit daarmee qua structuur goed aan bij de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 normen. Dit maakt de implementatie van de nieuwe norm makkelijker.

Voor meer informatie omtrent de verschillen tussen de OHSAS 18001 en ISO 45001 verwijzen wij u naar de bijgevoegde checklist.

WAT BETEKENT DIT VOOR UW HUIDIGE OHSAS 18001 CERTIFICAAT?

Uw huidige OHSAS 18001 certificaat zal vervangen worden door een DAkkS geaccrediteerd ISO 45001 certificaat. Omdat uw OHSAS 18001 certificaat niet onder accreditatie is afgegeven, zullen wij extra informatie nodig hebben over uw bedrijf. Daarvoor krijgt u van ons een aanvullende vragenlijst. Met de hiermee verkregen gegevens kunnen wij u een passende offerte maken voor de ISO 45001 certificering.

HOE VINDT DE TRANSITIE PLAATS VAN DE OHSAS 18001 NAAR DE ISO 45001? 

U kunt op twee momenten de transitie uitvoeren:

 • Tijdens de re-certificeringsaudit: aangezien er dan toch een volledig onderzoek naar het systeem wordt uitgevoerd, zal er minder tijd nodig zijn om naar de nieuwe norm te kijken.
 • Tijdens een controle audit: er zal dan meer tijd nodig zijn om te bepalen of aan de eisen van de nieuwe norm wordt voldaan.

ONGEVAL EN/OF INCIDENT MELDEN?

Bent u naar de ISO 45001 gecertificeerd en heeft u een ongeval en/of incident? Dan bent u verplicht dit bij ons te melden. Klik hier om een ongeval en/of incident te melden.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN QMS INTERNATIONAL?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en norm-conforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van branches en normen;
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.