Informatie over incidenten zoals een ernstig ongeval of een ernstige overtreding van de wettelijke verplichting die de betrokkenheid van een regelgevende instantie vereist, hetzij direct verstrekt door de gecertificeerde klant (zie G 8.5.3), hetzij rechtstreeks bepaald door het auditteam tijdens de speciale audit (G 9.6 .4.2), geeft de certificeringsinstelling de basis voor de vaststelling van de te nemen maatregelen. Dit kan een opschorting of intrekking van de certificering zijn in gevallen waarin een groot falen van het systeem bij de naleving van G&VW-certificeringvereisten kan worden aangetoond. Deze vereisten moeten deel uitmaken van de certificatieovereenkomst tussen de certificerende instelling en de organisatie.

Formulier: Melding ongeval en/of incident – ISO 45001