Is uw organisatie klaar voor een ISO-certificering?

Middels een quick-scan kunt u gemakkelijk toetsen waar u in het certificeringsproces staat. De quick-scan geeft u voorafgaand aan de (re)certificeringsaudit inzicht in het proces en eventuele verbeteringen om de (re)certificering succesvol te doorlopen. De quick-scan kan op alle ISO-normen worden toegepast.

Tijdens de quick-scan zal onze auditor uw managementsysteem (handboeken en procedures) op basis van de desbetreffende ISO-norm beoordelen. De bevindingen van deze toetsing geven u inzicht in waar u staat in het certificeringsproces. De quick-scan zal op locatie worden uitgevoerd. In een afsluitend gesprek zal de auditor de bevindingen met u bespreken. Aansluitend ontvangt u een rapportage die de basis vormt voor de verdere implementatie. Met het uiteindelijke doel: het behalen van de  certificering van uw organisatie.

Wat zijn de voordelen van een quick-scan?

  • Tussentijdse meting waarbij de status voor de certificering wordt bepaald;
  • Bespreken/ bepalen van de scope voor de certificering;
  • Optimale voorbereiding voor de (re)certificering;
  • Voorkomen van onnodige extra kosten.

Wat kunt verwachten tijdens een quick-scan ?

  • Het afstemmen van het toepassingsgebied (scope) voor de certificering;
  • Het bestaande managementsysteem wordt aan de hand van ISO-norm(en) getoetst;
  • Het bespreken van eventuele verbeteringen en/of aanvullingen voor het behalen van de certificering.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een quick-scan of wilt u meer weten over wat QMS International voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend informatie aan of neem contact met ons op.