IS UW ORGANISATIE KLAAR VOOR EEN ISO-CERTIFICERING?

De quick-scan geeft u voorafgaand aan de certificeringsaudit inzicht in het proces en eventuele verbeteringspunten om de certificering succesvol te kunnen doorlopen. U kunt hiermee gemakkelijk toetsen waar uw organisatie op dit moment in het certificeringsproces staat. De quick-scan kan op alle ISO-normen worden toegepast.

Tijdens de quick-scan zal een van onze auditoren uw managementsysteem (handboeken en procedures) op basis van de desbetreffende ISO-norm(en) beoordelen. De scan zal op locatie worden uitgevoerd. In een afsluitend gesprek zal de auditor de bevindingen met u bespreken. Achteraf ontvangt u dan een praktische rapportage die de basis vormt voor de verdere implementatie. Het uiteindelijke doel is de certificering van uw organisatie.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN QUICK-SCAN?

  • Soort nulmeting waarbij de status voor uw certificering wordt bepaald
  • Afstemmen van het toepassingsgebied (scope) van uw certificering
  • Optimale voorbereiding voor uw certificering
  • Voorkomen van onnodige extra kosten en vertragingen
  • Rapportage met praktische bevindingen waarmee u aan de slag kunt

CONTACT

Bent u geïnteresseerd in een quick-scan of wilt u meer weten over wat QMS International voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.