Hoe kunt u zich als organisatie voorbereiden op een certificering?

Door de volgende stappen uit het “stappenplan voor het behalen van ISO-certificering” aan te houden kunt u de certificering gemakkelijk realiseren:

 

  • Stap 1 – Het doel en de scope van de certificering bepalen
  • Stap 2 – De implementatie
  • Stap 3 – De pre-audit
  • Stap 4 – Het behalen van de ISO-certificering

Stap 1 – Het doel en de scope van de certificering bepalen

Het kiezen voor certificering van uw managementsysteem biedt meer structuur, continue verbetering, ontwikkeling binnen uw organisatie en vertrouwen bij uw (potentiele) klanten. Daarbij is het uiteraard ook van belang dat u zelf helder voor ogen heeft met welk doel uw de certificering wilt behalen. Is het een interne beslissing? of wordt het behalen van een ISO-certificering opgelegd door een van uw (potentiële) klanten? Daarnaast is het van belang de juiste ISO-norm(en) te bepalen en het toepassingsgebied (scope) te beschrijven.

Stap 2 – De implementatie

Voor de implementatie kunt u gebruik maken van een consultancy bureau dat gespecialiseerd is in het implementeren van ISO-normen. Dit kan op verschillende manieren: u kunt de gehele implementatie uit handen geven of de consultant een meer coachende rol geven waarbij u zelf het meeste werk doet. Voor de start van de implementatie is het van belang de desbetreffende ISO-norm aan de schaffen. Zonder norm geen implementatie! Voor alle implementaties geldt dat een realistische planning opgesteld moet worden en hier alle normaspecten in opgenomen moeten worden, zoals o.a. uitvoeren van een directiebeoordeling, opstellen van een risicoanalyse en het inplannen en afnemen van interne audits.

Het managementsysteem moet minimaal 2-3 maanden binnen uw organisatie draaien voordat de ISO-certificering gestart kan worden.

Stap 3 – Pre-audit/ Nulmeting

De pre-audit, ook wel nul-meting genoemd, kan gebruikt worden als voorbereiding op de certificering of re-certificering. Dit is geen verplichting vanuit de ISO-norm, maar wordt wel aangeraden, zeker als u de implementatie zelf heeft uitgevoerd. Tijdens de pre-audit zal in kaart worden gebracht waar uw organisatie staat en wat er eventueel nog gedaan moet worden om de certificering positief te doorlopen. Wilt u meer weten over de pre-audit? Bekijk dan de pagina over de quick-scan.

Stap 4 – ISO-certificering

In deze fase voert QMS International uw certificering uit. De certificering bestaat uit fase 1 (documenten controle) en fase 2 (implementatie audit). Tijdens beide audits zal de auditor het managementsysteem toetsen aan de ISO-norm(en). Bij een positieve beoordeling ontvangt u van ons een ISO-certificaat. Indien er nog niet helemaal aan de norm voldaan wordt heeft u de mogelijkheid de geconstateerde afwijkingen (Major en/ of Minor) binnen een afgesproken termijn op te lossen aan de hand van het NC-formulier. Gedurende de contractperiode van drie-jaar zullen wij jaarlijks een controle audit uitvoeren om de continuïteit van uw managementsysteem te borgen. Na drie-jaar zal er een re-certificeringsaudit worden uitgevoerd.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een ISO certificering en wilt u meer weten over wat QMS International voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan door de certificeringsaanvraag volledig in te vullen en te retourneren per email of neem contact met ons op.