Hoe behaalt u als organisatie een ISO-certificering?

Door de volgende stappen aan te houden kunt u de certificering gemakkelijk realiseren:

  • Stap 1 – Het doel en de scope van de certificering bepalen
  • Stap 2 – De quick-scan
  • Stap 3 – De implementatie
  • Stap 4 – Het behalen van de ISO-certificering

Stap 1 – Het doel en de scope van de certificering bepalen

Door uw managementsysteem te certificeren toont u aan dat u kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Voor het certificeren is het van belang om allereerst het doel van uw certificering te bepalen. Vervolgens bepaalt u welke ISO-norm en welk toepassingsgebied (scope) hierbij passend zijn.

Stap 2 – Quick-Scan/ Nulmeting

Een quick-scan, ook wel nulmeting genoemd, kan gebruikt worden als voorbereiding op de certificering. Dit is geen verplichting vanuit de ISO-norm, maar wordt wel aangeraden als u de implementatie zelf heeft uitgevoerd. Tijdens deze quick-scan zal in kaart worden gebracht waar uw organisatie staat en wat er eventueel nog gedaan moet worden om het certificeringsproces goed te doorlopen. Indien u hier meer informatie over wilt weten, bekijk dan de pagina over de quick-scan.

Stap 3 – De implementatie

Voor de implementatie kunt u gebruik maken van een consultancy bureau dat gespecialiseerd is in het implementeren van ISO-normen. Dit kan op verschillende manieren: u kunt de gehele implementatie uit handen geven of de consultant een meer coachende rol geven waarbij u zelf het meeste werk doet. Voor de start van de implementatie is het van belang de desbetreffende ISO-norm aan de schaffen. Zonder norm geen implementatie! Voor alle implementaties geldt dat een realistische planning opgesteld moet worden en hier alle normaspecten in opgenomen moeten worden, zoals o.a. uitvoeren van een directiebeoordeling, opstellen van een risicoanalyse en het inplannen en afnemen van interne audits.

Het managementsysteem moet minimaal 2-3 maanden binnen uw organisatie draaien voordat de ISO-certificering gestart kan worden.

Stap 4 – ISO-certificering

In deze fase voert QMS International uw certificering uit. De certificering bestaat uit fase 1 (documenten controle) en fase 2 (implementatie audit). Tijdens beide audits zal de auditor het managementsysteem toetsen aan de ISO-norm(en). Bij een positieve beoordeling ontvangt u van ons een ISO-certificaat. Indien er nog niet helemaal aan de norm voldaan wordt heeft u de mogelijkheid de geconstateerde afwijkingen (Major en/ of Minor) binnen een afgesproken termijn op te lossen aan de hand van het NC-formulier. Gedurende de contractperiode van drie-jaar zullen wij jaarlijks een controle audit uitvoeren om de continuïteit van uw managementsysteem te borgen. Na drie-jaar zal er een re-certificeringsaudit worden uitgevoerd.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een ISO certificering en wilt u meer weten over wat QMS International voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan door de certificeringsaanvraag volledig in te vullen en te retourneren per email of neem contact met ons op.