Wat is een certificering?

Certificering houdt in dat een geaccrediteerde certificerende instelling, in dit geval QMS International, uw managementsysteem toetst in overeenkomst met de betreffende norm. Nadat een certificeringsaudit heeft plaatsgevonden, ontvangt uw organisatie bij een positieve beoordeling een certificaat. Door middel van het certificaat toont u aan te voldoen aan de eisen van de norm.

Voor wie is een certificering bedoeld?

Een certificering kan toegepast worden binnen elk type organisatie die aan wil tonen dat de organisatie voldoet aan de eisen van de klant, wet- en regelgeving en wil aantonen dat zij aan haar eigen gestelde procedures voldoet.

Wie komt de certificering/audit bij mij doorvoeren?

Een van onze auditoren zal de certificering bij u doorvoeren. Onze auditoren werken naar EN ISO 19011:2011, die de richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen beschrijft. Daarnaast selecteren wij auditoren op specifieke kennis en vaardigheden van het werkgebied en de sector.

Kan ik mijn voorkeur geven aan een auditor?

Het is mogelijk uw voorkeur voor een auditor aan te geven. Allereerst zal QMS International verantwoordelijk zijn voor de planning. Hierbij wordt gelet op branche, grote van de organisatie en afstand. Mocht u ondanks deze selectieve keuze van QMS International toch uw eigen voorkeur aan willen geven dan is dit mogelijk.

Welke kosten zijn er verbonden aan een certificering?

De kosten van een certificering zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal normen dat u wenst te certificeren.

Hoe kan ik een offerte aanvragen?

U kunt gemakkelijk via onze website in contact komen met ons. U kunt het contactformulier invullen dan nemen wij binnen 48 uur contact met u op of u kunt het bel mij terug formulier invullen. Wij zullen dan allereerst een aanvraag naar u opsturen waar u uw bedrijfsgegevens en wensen in kunt vullen. Aan de hand van de bedrijfinformatie kan QMS International een passende offerte opstellen. Heeft u liever eerst een afspraak? Dan is dat ook mogelijk.

Is integratie tussen normen mogelijk?

Al vele klanten maken gebruik van een geintegreerd managementsysteem, waarbij verschillende normen in een handboek zijn opgenomen. Veel ISO normen hebben overlap met elkaar. Zo kan de ISO 9001 norm gemakkelijk geintegreerd worden met  ISO 14001 of OHSAS 18001. Dit is slechts een voorbeeld. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Waar kan ik het stappenplan naar certificering vinden?

QMS International heeft een stappenplan ontwikkeld, die u kunt gebruiken voor het behalen van een certificering. Het stappenplan geeft u inzicht in wat er moet gebeuren en hoe het certificeringstraject er uitziet. Raadpleeg het stappenplan naar certificering.

Hoe ziet de procedure van certificering eruit?

QMS International hanteert een vaste procedure voor een certificering. Raadpleeg onze procedure van certificering.

Is overstappen naar QMS International mogelijk?

Ja, u kunt ten alle tijden eenvoudig overstappen. QMS International neemt uw huidige certificaat over en continueert uw certificering.

Waarom overstappen naar QMS International?

QMS International hanteert:
– een pragmatische en normconforme aanpak
– de mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen
– geen bureaucratische benadering naar onze klanten toe
– auditoren met ruime kennis en ervaring
– geen onvoorziene kosten en tijdsmatige vertragingen
– wereldwijd ruime ervaring

Hoelang is mijn certificaat geldig?

QMS International is verplicht om vanuit de accreditatie een contractperiode van 3 jaren te hanteren. Na deze 3 jaren zal er automatisch een re-certificering plaatsvinden.

Waar kan ik mij inschrijven voor de nieuwsbrief?

Op de home pagina van de website kunt u zich gemakkelijk inschrijven voor de QMSI-nieuwsbrief. Ieder kwartaal ontvangt u dan een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, nieuwe normen en ontwikkelingen binnen QMS International.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een interne audit training?

U kunt u inschrijven voor de interne audit training via ons aanvraagformulier of door middel van openinschrijving. Als u kiest voor openinschrijving kunt u data terugvinden op onze website en/of nieuwsbrief.

Wat doet QMS International met de ontvangen klanttevredenheidvragenlijst?

Als toetsende partij gaan wij zeer nauwkeurig om met de klanttevredenheid die wij van onze klanten retour ontvangen. Allereerst maken wij de resultaten per half jaar transparant naar onze klanten, maar ook naar potentiele klanten op de website. Daarnaast nemen wij de eventuele aandachtspunten zeer serieus en geven de klant terugkoppeling van de acties die hieraan gekoppeld zijn. Onze klanten maken deel uit van het verbeterproces binnen QMS International en daar zijn wij trots op.

ISO 9001

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen uitgegeven door de International Standardization Organisation (ISO). Binnen ISO 9001 wordt kwaliteit gezien als het voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant. Onderwerpen die binnen ISO 9001 centraal staan zijn onder andere: Directieverantwoordelijkheid, Management van middelen, Productrealisatie, Monitoring, meting en verbetering (klanttevredenheid). Middels een kwaliteishandboek en procedurehandboek dienen medewerkers op de hoogte te zijn van het kwlaiteitsbeleid.

Waarom ISO 9001?

ISO 9001 is er op gericht om relevante processen binnen uw organisatie beheerst te laten verlopen en continue te verbeteren. ISO 9001 kan gezien worden als een meerwaarde voor uw bedrijf.

Wat zijn de voordelen van een ISO 9001 certificering?

De voordelen van een ISO 9001 certificering zijn terug te vinden in: verbetering van uw bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering, het vergroten van de betrokkenheid van uw medewerkers, het concurrentievermogen verhogen, kostenbesparing en een van de belangrijkste voordelen: het verhogen van uw klanttevredenheid.

Voor wie is ISO 9001 bedoeld?

ISO 9001 kan toegepast worden binnen elk type organisatie die aan wil tonen dat de organisatie voldoet aan de eisen van de klant, wet- en regelgeving en wil aantonen dat zij aan haar eigen gestelde procedures voldoet.

Waaraan moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een ISO 9001 certificaat?

Raadpleeg het stappenplan naar certificering. Indien uw managementsysteem voldoet aan de normeisen kunt u vrijblijvend een ISO 9001 offerte bij ons aanvragen.

Is een ISO certificaat een garantie voor succes?

Wanneer u beschikt over een ISO certificaat is dit nog geen garantie voor succes. Een ISO certificering is een instrument om uw organisatie te verbeteren. Het succes bepaalt u zelf door het instrument op een juiste wijze in te zetten in de organisatie. U kunt er vanuit gaan dat wanneer een organisatie in het bezit is van een geldig certificaat zij voldoen aan de normeisen.