Wat houdt ISO-certificering precies in?
Certificering houdt in dat een certificerende instelling, in dit geval QMSI, uw managementsysteem toetst in overeenkomst met de betreffende ISO-norm(en). Nadat een certificeringsaudit heeft plaatsgevonden, ontvangt uw organisatie bij een positieve beoordeling een certificaat. Daarmee kunt u aantonen te voldoen aan de eisen van de norm. Een certificeringscontract wordt voor 3 jaar aangegaan. Na de certificering zal er jaarlijks een audit op locatie worden uitgevoerd om te kunnen garanderen dat het kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft en de beschreven processen ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

Waarom voor QMSI kiezen?
Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering van onze klanten. Onze communicatie is direct, de interne lijnen zijn kort en wij hanteren een korte doorlooptijd. Een certificering kan bij ons binnen 2-3 maanden gepland worden. Binnen 24-uur kunt u van ons een passende offerte ontvangen. Wij zijn transparant in het gehele proces.

Waarin onderscheidt QMSI zich van andere certificeringsinstellingen?

Onze klanten waarderen ons om de volgende redenen:

  • Een offerte binnen 24-uur;
  • Een pragmatische en norm conforme aanpak;
  • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
  • Auditoren met ruime kennis en ervaring;
  • Geen onvoorziene kosten of tijdsmatige vertragingen;
  • Wereldwijde ervaring met certificeringen.

Voor wie is ISO-certificering relevant?
Elke organisatie kan baat hebben bij een ISO-certificering omdat uw klanten meer vertrouwen zullen hebben in uw producten en diensten. Met een certificering kunt u immers laten zien dat uw organisatie kwaliteit belangrijk vindt en voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving etc.

Hoe lang duurt een certificeringstraject?
Een certificeringstraject van offerte t/m oplevering certificaat duurt gemiddeld 2-3 maanden. Wij bieden ook een versneld traject aan van 45-dagen. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de voorbereiding/implementatie van de norm(en) en uiteraard de beschikbaarheid van betrokkenen.

Zijn de certificaten van QMSI wereldwijd geldig?
Ja, onze certificaten zijn wereldwijd geldig. QMSI is geaccrediteerd door de DAkkS in Duitsland. Deze is lid van de IAF en hiermee zijn onze certificaten wereldwijd geldig.

Hoe lang zijn de certificaten geldig?
De geldigheid is 3 jaar. Daarna zal er automatisch een recertificering plaatsvinden. Vanuit de accreditatie is QMSI verplicht uw steeds een contract van 3 jaar aan te bieden. Tussentijds kan het nodig zijn het certificaat aan te passen als bv. de scope veranderd of uw adres wijzigt. De geldigheid blijft echter hetzelfde.

Wat houdt een geaccrediteerd certificaat in?
Een geaccrediteerd certificaat wordt afgegeven onder toezicht van de DAkkS. QMSI moet daarvoor voldoen aan de eisen van de ISO/IEC 17021-1:2015 norm. De DAkkS controleert jaarlijks of wij aan de nodige eisen voldoen. Onze accreditatie is voor de desbetreffende norm(en) te controleren op de website van de DAkkS. Een geaccrediteerd certificaat wordt wereldwijd geaccepteerd.

QMSI is geaccrediteerd voor de volgende normen: ISO 9001, ISO 14001 en ISO/ IEC 27001 (in het proces van ISO 45001).

Wat is de waarde van een compliance certificaat?
Bij onze niet-geaccrediteerde normen doorlopen wij weliswaar hetzelfde certificeringsproces, maar op het de certificaten staat niet het officiële DAkkS logo. Deze certificaten worden compliance certificaten genoemd. Zij voldoen aan de norm maar staan niet onder de officiële accreditatie (controle) van de DAkkS. Ook deze certificaten zijn wereldwijd geldig.

Soms is een certificaat in compliance afdoende omdat uw klanten weliswaar geïnteresseerd zijn in kwaliteit maar niet in de ISO-normering op zich. In andere gevallen zult u wel een geaccrediteerd certificaat nodig hebben als u bijvoorbeeld wilt voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. QMSI is transparant in haar communicatie omtrent de compliance certificaten en geeft vooraf aan of het om een geaccrediteerd certificaat of om een compliance certificaat gaat. Er is ook een duidelijk prijsverschil.

QMSI certificeert regelmatig de volgende normen ”in compliance”: ISO 13485, ISO 21469, ISO 17100 etc.

Zijn ISO-certificaten een garantie voor succes?
Wanneer u beschikt over een ISO-certificaat is dit nog geen garantie voor succes. Een ISO-certificering is een instrument om uw organisatie te verbeteren en vergt een continu verbeteringsproces.

Wat is het stappenplan naar certificering?
QMSI heeft een stappenplan ontwikkeld, dat u kunt gebruiken voor het behalen van een certificering. Het stappenplan geeft u inzicht in wat er moet gebeuren en hoe het certificeringstraject eruitziet. Raadpleeg het stappenplan naar certificering.

Hoeveel kost een certificering?
De kosten van een certificering zijn afhankelijk van de complexiteit van uw organisatie en het aantal medewerkers. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u.

Moet u rekening houden met onvoorziene kosten?
In principe kunt u ervan uitgaan dat de kosten zoals opgenomen in de offerte vaststaan voor de contractperiode van 3 jaar. Het kan echter zo zijn dat uw organisatie niet volledig blijkt te voldoen aan de eisen van de norm en er een follow-up audit moet plaatsvinden. QMSI zal daarvoor extra mandagen in rekening brengen.  Indien u tussentijds uw scope wilt aanpassen zullen hiervoor ook extra kosten in rekening worden gebracht. QMSI is ten alle tijden transparant in het communiceren van tussentijdse veranderingen en zal dit tijdig met u communiceren.

Wie voert het certificeringsproces uit?
Een van onze auditoren zal in opdracht van QMSI de certificering bij u doorvoeren en de desbetreffende ISO-norm(en) op locatie toetsen. Hij of zij is gekwalificeerd voor bepaalde ISO-normen en branches en kan uw praktijksituatie goed beoordelen. Onze auditoren worden jaarlijks gemonitord en werken volgens de EN ISO 19011, de richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen. Auditoren worden geselecteerd op hun specifieke kennis en vaardigheden op het werkgebied en de sector van uw organisatie.

Is het mogelijk om ISO-normen te combineren?
Al een ruim aantal van onze klanten maakt gebruik van geïntegreerde managementsystemen, waarbij de verschillende normen in één handboek zijn opgenomen. Veel ISO-normen hebben overlap met elkaar, kunnen goed gecombineerd worden en vallen onder de HLS (High Level Structure). Zo kan bijvoorbeeld de ISO 9001 makkelijk geïntegreerd worden met de ISO 14001 of de ISO 45001. Wij geven u hierin graag vrijblijvend advies.

Waar kunt u een offerte aanvragen?
Als u op onze website het offerteformulier invult, ontvangt u binnen 24-uur een passende offerte. Indien wij nog vragen hebben n.a.v. het formulier zullen wij u binnen 24-uur contacten. Heeft u liever eerst een afspraak? Of heeft u verdere vragen? Dan kunt u dat aangeven op het contactformulier.

Is overstappen naar QMSI mogelijk?
Ja, u kunt te allen tijde eenvoudig overstappen. QMSI neemt uw huidige certificaat over en continueert uw certificering. Bij een overname vragen wij de laatste 3 auditrapporten bij u op en een kopie van het huidige certificaat. Voordat QMSI het certificaat kan overnemen moeten echter alle afwijkingen (non-conformities) gesloten zijn.

Kunt u nagaan of een certificaat geldig is en door QMSI is uitgegeven?

Ja, dit is mogelijk. Hiervoor kunt u ons contactformulier invullen. QMSI kan

  • de geldigheid van een certificaat bevestigen;
  • een certificering voor een bepaalde klant bevestigen;
  • de norm en scope van een certificering bevestigen.

Waar kunt u onze logos en een handleiding omtrent het logo gebruik vinden?

Onze logo’s staan online en u kunt deze downloaden via ISO-logo’s. De handleiding voor het gebruik van de ISO-logo’s kunt u vinden via downloads.

Welke trainingen kunt u volgen via QMSI?
Trainingen worden ontwikkeld door QMSI en samen met partners gegeven door het hele land. U kunt zich inschrijven voor diverse trainingen via onze trainingspagina. Indien u geïnteresseerd bent in een in-company training, dan kunt u de mogelijkheden met ons bespreken, dit kan via het contactformulier of via de telefoon.

Hoe belangrijk is klanttevredenheid voor QMSI?
Wij vinden een persoonlijke benadering van onze klanten belangrijk. Om te toetsen of deze ook werkelijk tevreden zijn met onze service laten wij hun een tevredenheid enquête invullen. Wij nemen de eventuele aandachtspunten zeer serieus en geven een terugkoppeling van de acties die hieraan gekoppeld zijn. Onze klanten maken deel uit van het verbeterproces binnen QMSI en daar zijn wij trots op.