De nieuwe internationale norm ISO 19011:2018

De nieuwe internationale norm voor het auditen van managementsystemen de ISO 19011:2018 is gepubliceerd. ISO 19011:2018 beschrijft de beginselen van auditing, het beheer van een audit programma en het uitvoeren van managementsysteem audits.

Op basis van High Level Structure richt de nieuwe generatie ISO managementsysteemstandaarden zich op de content van de organisatie en haar interne en externe processen, de integratie van managementsystemen, het belang van risicobeheer en de betrokkenheid van topmanagement en de effectiviteit van één of meerdere managementsystemen.

In ISO 19011:2018 is gekozen voor een mindere prescriptieve benadering, de generieke competentie vereisten voor auditors zijn uitgebreid en de richtlijnen voor het beheer van het auditprogramma zijn uitgebreid.

De belangrijkste toevoeging aan ISO 19011:2018 is de risico gebaseerde aanpak. De High Level Structure verwacht dat de planning wordt gemaakt op basis van de risico’s en kansen die een organisatie heeft. Het uiteindelijke doel van het auditproces van managementsystemen is het toevoegen van waarde voor de betreffende organisatie.

Wat zijn de exacte veranderingen t.a.v. de oude versie?

  • De risico gebaseerde benadering van het managen en uitvoeren van audits, waarmee wordt ingespeeld op de toegenomen aandacht voor risico’s en kansen in zowel de managementsysteemnormen als de markt waarin organisaties opereren; Generieke competentievereisten voor auditors zijn uitgebreid;
  • Richtlijnen voor het beheer van een auditprogramma zijn uitgebreid, met name over het controleren van het programmarisico;
  • ‘Auditbewijs’ zal nu ‘objectief bewijs’ zijn. Het wordt ‘informatie die enigszins kan worden geverifieerd’, in plaats van ‘informatie die kan worden geverifieerd’;
  • Richtlijnen over de levenscyclus, methoden van auditing, virtuele audits, professionele oordeelsvorming en prestatie-uitkomsten;
  • Een minder prescriptieve benadering, meestal met betrekking tot het gedocumenteerde bewijs van het auditproces;
  • De informatieve bijlage over “Leidraad en illustratieve voorbeelden van discipline-specifieke kennis en vaardigheden van auditors” (bijlage A ) is verwijderd; Bijlage A, “Aanvullende richtlijnen voor auditors die audits plannen en uitvoeren” (bijlage B), is uitgebreid om richtlijnen te geven voor auditconcepten zoals organisatiecontext, leiderschap & betrokkenheid, risicomanagement, compliance management en supply chain;

 

Wilt u meer informatie hebben omtrent de vernieuwde ISO 19011:2018 en/ of de toepassing van deze norm binnen het certificeringsproces, dan kunt u contact opnemen met ons via tel. 072-3030310 of een email sturen naar nl.office@qms-cert.com