Met het oog op de toekomst informeren wij u met trots over het onlangs behalen van de ISO/ IEC 17021:2015 en de ISO/ IEC 27001:2013 (in overeenstemming met de vereisten van ISO/IEC 27006:2015) accreditaties, naast onze bestaande ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 accreditaties.

 Wat houdt een accreditatie in?

Een accreditatieinstelling is erop gericht om op een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke manier toezicht te houden op de certificerende instellingen of ook wel conformiteitsbeoordelingsinstantie genoemd. Middels toetsingen worden de certificerende instellingen beoordeeld tegen o.a. nationale (NEN (voor NL), DIN (voor DE) & BS (voor UK)), europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande accreditaties. Doel hiervan is de klant een gerechtvaardigd vertrouwen te geven.

 

Wat zijn de laatste ontwikkelingen omtrent accreditatie voor QMSI? 

QMS International heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de vervallen norm ISO/ IEC 17021:2011 om te zetten naar de vernieuwde norm ISO/ IEC 17021:2015. Dit is een geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsnorm voor certificerings instellingen, die onlangs is vernieuwd.

Naast het omzetten van de bestaande ISO/ IEC 17021 accreditatie heeft QMS International een nieuwe accreditatie behaald op het gebied van IT- Informatie- Beveiligingssysteem ISO/ IEC 27001:2013 (in overeenstemming met de vereisten van ISO/IEC 27006:2015). Deze normvereisten zijn specifiek voor IT- Informatie- Beveiligingssystemen voor het uitvoeren van audits en uitgeven van certificaten onder accreditatie.

Wat betekent dit voor u als klant?

Alle ISO/ IEC 27001:2013 certificaten zullen in de komende maanden worden omgezet naar een certificaat wat onder de DAkkS accreditatie wordt uitgegeven. Dit verandert niets aan het bestaande certificeringsproces. QMSI zal tijdig met alle klanten contact opnemen om dit te bespreken en voorspoedig te laten verlopen. Daarnaast krijgt uw certificaat nog meer internationale erkenning vanwege het DAkkS  (Deutsche Akkreditierungsstelle) Accreditatie logo wat op het certificaat komt te staan.

De ISO/ IEC 17021:2015 heeft voornamelijk betrekking op de interne processen en de uitvoering hiervan.

Hierbij zijn de grootste veranderingen toegespitst op:

  • Alle bestaande certificeringsprocessen en de bijbehorende documentatie;
  • De kwalificaties en competenties van de auditoren worden zeer kritisch beoordeeld.

Mocht u naar aanleiding van deze email vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via tel. +49 2451 9329800, en voor Nederlandse klanten 072-3030310 of email naar nl.office@qms-cert.com