Als toeleverancier voor de halfgeleiderindustrie stellen onze klanten zeer hoge eisen aan onze organisatie en onze producten & diensten. Certificering volgens de nieuwste normen voor kwaliteits- en milieumanagementsystemen is daarbij een vanzelfsprekendheid. Meer nog, we moeten uitblinken, excelleren op deze gebieden. In dit kader zijn wij op zoek gegaan naar een C.I. die ons kan helpen dit streven te realiseren, waarbij de keuze op QMSI is gevallen. De auditors weten snel een niet alledaagse auditomgeving te doorgronden, gaan pragmatisch te werk, richten zich op de essentie en zo levert het auditproces waardevolle, nieuwe inzichten op. Tel daar de heldere communicatie, korte lijnen en het nakomen van afspraken als andere sterke punten van QMSI bij op en dan is er zonder twijfel sprake van een win-win situatie!

Dennis Stempher, Manager QEHS – Besi Netherlands